NÁVOD NA LEPENIE TAPIET

Materiál a náradie na lepenie fototapiet

  1. Nádoba na prípravu lepidla
  2. Valček na tapetovanie
  3. Nôž na papier, orezávač
  4. Odmerka, ceruzka, pravítko
  5. Lepidlo na papierové fototapety
  6. Štetec na lepidlo

Odporúčame – fototapety lepte minimálne 2 – 3 osoby.

Príprava podkladu / steny

1. Steny pokryté sádrovou omietkou, sadrokartónové steny a iné savé povrchy natierame vhodným lepidlom na tapety.

2. Maľované steny - vyčistíme maliarskym mydlom ( 50-100 g/1 l vody ) smerom zdola hore. Pretrieme steny brúsnym papierom , aby sme uľahčili lepšie nanesenie lepidla.

3. Steny , ktoré už boli tapetované – použijeme prostriedky na odstránenie fototapiet. Tapetu navlhčíme pomocou hubky , alebo štetky. Po navlhčení ( cca 15 minút ) odstraňujeme tapetu pomocou špachtle, začíname smerom od hora dolu.

4. Ak naliepame fototapety cez vypínače, je nevyhnutné vypnúť elektrický prúd, demontujeme vypínače a prelepíme ich izolačnou páskou.

Príprava na tapetovanie

1. Počas nanášania lepidla bude potrebný stôl , alebo miesto na podlahe.

2. Pred tapetovaním je potrebné rozvinúť všetky časti fototapety, či nemajú chybu , deformáciu , či je správna farebnosť, a či sú všetky časti fototapety.

3. Pred tapetovaním treba odstrihnúť / odrezať všetky biele okraje pomocou orezávača a pravítka. Biele okraje ostali ponechané na fototapete kvôli tomu , aby sa predišlo prípadnému poškodeniu potlačených okrajov, rohov počas prepravy.

4. Lepidlo na fototapety je nevyhnutné pripraviť podľa návodu určeným výrobcom.

Tapetovanie

1. Vyberieme si miesto, na ktoré chceme nalepiť fototapetu. Pomocou pravítka si jemne načrtneme líniu okrajov fototapety. Na nanesenie lepidla použijeme štetku prípadne valček.

2. Fototapetu potierame lepidlom na nepotlačenú časť tak, aby sme zbytočne dlho neprechádzali lepidlom cez fototapetu. Je potredné dodržať rovnaký čas na vsiaknutie lepidla na fototapetu ( maximálne 1 minúta ).

3. Prvý kus priložte presne na označenú líniu. Od tohto kroku závisí celkové nalepenie fototapety. Jemne pritískame fototapetu rukami, až sa začne priliepať na stenu.

4. Valčekom pretierame fototapetu smerom od hora dole, a zo stredu von. Pretierame tak, aby nevznikli vzduchové bubliny , a aby lepidlo vsiaklo rovnomerne. Menšie vzduchové bubliny , ktoré sa nedajú odstániť valčekom by mali zmiznúť po zaschnutí lepidla.

5. V prípade viacčasťových fototapiet, jednotlivé časti lepíme tesne vedľa seba tak, aby nám vzory navzájom na seba nadväzovali. Zbytky lepidla odtránime jemne pomocou čistej handričky.

6. POZOR! Ide o papierovú fototapetu, treba s ňou opatrne zaobchádzať, neneťahovať ju, aby sme ju neprederavli a nepoškodili.

Najčastejšie chyby:

V prípade , ak sme nechali lepidlo poôsobiť krátko na fototapete, môžu nám vzniknúť vačšie vzduchové bubliny

Rochádzajúce sa fotatapety v rukách – lepidlo pôsobilo príliš dlho, alebo bolo použité nevhodné lepidlo

Kontrola všetkých častí fototapety okamžite po doručení tovaru

Dôležité:

Po obdžraní fototapety je potrebné ju skontrolovať, či sú všetky časti fototapety, či je správna farebnosť, alebo či tam nie sú chyby , alebo iné poškodenie. Tovar je možné reklamovať iba kompletný v pôvodnom balení. Skontrolujte si vždy sériu, vzor a farebnosť. Zistite si, či zakúpená metráž tapiet vystačí na vytapetovanie určenej miestnosti. Až potom vybaľte rolku z fólie. Porovnajte si farebnosť viacerých roliek navzájom. Nestrihajte všetky rolky naraz, ale postupne. Reklamovať sa dajú iba celé rolky. Reklamácie neakceptujeme po nalepení fototapety. Je nevyhnutné dodržať pracovný postup a použiť vhodné lepidlo na papierové fototapety.

Copyright © 2010 - 2024  Decotrend

Web stránky Neonus s.r.o. Hosting Firmhosting.eu